FANDOM


ไบอูนออกเทียม หรือที่รู้จักกันในนามของ เอกา-อูนเฮ็กซ์ออกเทียม หรือ ธาตุที่ 218 เป็นชื่อชั่วคราวของธาตุหนักยิ่งยวดสมมติในตารางธาตุธาตุหนึ่งที่มีสัญลักษณ์ชั่วคราว Buo และเลขอะตอม 218